Buy Ticket To Our Events

This theme let you create and sell ticket to events using Woocommerce

Create Event Easily

Create events easily with U-event custom post quis nostrum exercitationem ullam corporis

Sell Event Ticket

You can sell tickets to your event using Woocommerce, it is so easy and so convenient

Create Courses

Use U-course custom post to create and manage and sell courses for your education business

Amazing Support

Support is free for customers. If you need help, please reach our support team via Ticksy system.

900-macbook-uni

Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT Tỉnh năm học 2024-2025

Nhà trường xin gửi tới quý phụ huynh, các em học sinh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT Tỉnh năm học 2024-2025, thông tin cụ thể theo thông báo dưới đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *