Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TTBGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 946/QĐ ngày 13/04/2022 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu, tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT THPT năm hoc 2022-2023, Công văn số 708/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 14/4/2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Công văn số 708/SGD&ĐT-KTKĐCLGD, ngày 15/4/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An  về việc hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, nhằm tuyển sinh những học sinh có chất lượng góp phần thực hiện thành công đề án thí điểm xây dựng các trường trung học trọng điểm chất lượng cao, Trường PTTH DTNT Nghệ An thông báo tuyển sinh như sau:
IMG 20220421 0002 Page 01
IMG 20220421 0002 Page 02
IMG 20220421 0002 Page 03
IMG 20220421 0002 Page 04
IMG 20220421 0002 Page 05
IMG 20220421 0002 Page 06
IMG 20220421 0002 Page 07
IMG 20220421 0002 Page 08
IMG 20220421 0002 Page 09
IMG 20220421 0002 Page 10
IMG 20220421 0002 Page 11
IMG 20220421 0002 Page 12
IMG 20220421 0002 Page 13
IMG 20220421 0002 Page 14
IMG 20220421 0002 Page 15