Năm học 2021 – 2022 trường THPT DTNT Tỉnh có 16 sáng kiến kinh nghiệm dự xét cấp ngành. Cả 16 SKKN đều được công nhận đạt loại A, B cấp ngành. Cụ thể như sau:
1. Lĩnh vực Toán:
– SKKN loại A cấp ngành: thầy giáo Phan Đình Trường, thầy giáo Trương Đức Thanh.
– SKKN loại A cấp ngành: cô giáo Nguyễn Thị Bích
– SKKN loại B cấp ngành cô giáo Nguyễn Thuỳ Linh.
2. Lĩnh vực Hoá:
– SKKN loại B cấp ngành: cô giáo Lê Thị Lệ Hồng.
– SKKN loại B cấp ngành: cô giáo Trương Thị Thu.
3. Lĩnh vực Địa lý:
– SKKN loại B cấp ngành: cô giáo Nguyễn Khánh Ly, thầy giáo Trần Văn Sơn.
4. Lĩnh vực Giáo dục công dân:
– SKKN loại A cấp ngành: cô giáo Nguyễn Thị Hương.
– SKKN loại B cấp ngành: cô giáo Đinh Thị Mừng.
5. Lĩnh vực Vật lý:
– SKKN loại A cấp ngành: thầy giáo Phan Văn Thuận.
6. Lĩnh vực Ngoại ngữ:
– SKKN loại A cấp ngành: cô giáo Nguyễn Tuyết Trinh, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài.
7. Lĩnh vực quản lý giáo dục:
– SKKN loại A cấp ngành: cô giáo Nguyễn Thị Phương Loan, cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa.
– SKKN loại B cấp ngành: cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa, thầy giáo Nguyễn Dũng Minh, thầy giáo Trần Đình Huy.
8. Lĩnh vực Công đoàn:
– SKKN loại B cấp ngành: cô giáo Trần Thị Thảo, cô giáo Hồ Ngọc Việt Nga.
9. Lĩnh vực Chủ nhiệm:
– SKKN loại A cấp ngành: thầy giáo Nguyễn Cảnh Lợi, thầy giáo Nguyễn Đức An.
10. Lĩnh vực Sinh học:
– SKKN loại A cấp ngành: cô giáo Lương Ngọc Hoàn.
Xin chúc mừng các thầy cô giáo có SKKN được công nhận, xin chúc mừng thành tích của nhà trường.
Hi vọng, thông báo này sẽ mở đầu cho chuỗi tin vui, chuỗi thành tích rực rỡ sắp tới của năm học này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *