Ngày 10/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ra công văn phân bổ chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2022-2023 cho trường THPT DTNT Tỉnh và THPT DTNT Số 2 theo từng huyện, cụ thể như sau

VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH NGHỆ AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.