Bộ GD-ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, thời gian diễn ra kỳ thi từ ngày 6/7-9/7. Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2022 như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT,  thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự tuyển trực tuyến. Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự tuyển trực tiếp; Đơn vị đăng ký dự tuyển thu hồ sơ đăng ký dự tuyển và bản photocopy CMND/CCCD, nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi (thí sinh có thể nộp phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và thông tin người nhận nếu thấy cần thiết).

Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu đăng ký dự tuyển trên hệ thống quản lý thi, Đơn vị đăng ký dự tuyển in thông tin đăng ký dự tuyển của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận.

Chậm nhất 17 giờ ngày 13/5 các đơn vị đăng ký dự tuyển phải hoàn thành việc nhập hồ sơ đăng ký dự tuyển cho thí sinh tự do. Sở GD-ĐT hoàn thành việc rà soát điểm bảo lưu của thí sinh và chỉnh sửa sai sót hồ sơ đăng ký dự tuyển (nếu có) trước ngày 21/5.

Chậm nhất ngày 17/5, các đơn vị đăng ký dự tuyển hoàn thành các công việc in phiếu đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển số 1, phiếu đăng ký dự tuyển số 2 của thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022; ký tên, đóng dấu trên các phiếu đăng ký dự tuyển đã in; lưu tại đơn vị phiếu đăng ký dự tuyển số 1; giao lại cho thí sinh phiếu đăng ký dự tuyển số 2.

Chậm nhất ngày 10/6, các đơn vị đăng ký dự tuyển hoàn thành các công việc sau:

Thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh vào hệ thống quản lý thi. Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển và các hồ sơ có liên quan đến Kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, in danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh theo lớp/trường 12 đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022, theo đối tượng đối với thí sinh tự do.

Các Sở GD-ĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để thí sinh có CCCD/CMND trước khi đăng ký dự tuyển. Trong trường hợp thí sinh tự do không có CCCD/CMND và mã định danh thì hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự tuyển.

Lưu ý, thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng CCCD/CMND thống nhất khi đăng ký dự tuyển và đăng ký sơ tuyển.

Mọi Hồ sơ, chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp THPT phải được thí sinh nộp cho Đơn vị đăng ký dự tuyển trước ngày 4/6/2022.

Các Sở GD-ĐT có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đăng ký dự tuyển thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt các công việc như: Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự tuyển, thu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống quản lý thi. Chậm nhất ngày 10/6, các Sở GD-ĐT hoàn thành việc kiểm tra, cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi và báo cáo Bộ GD-ĐT theo mẫu quy định trong Hệ thống quản lý thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *