Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1523/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 4 – 13/5 bằng hình thức trực tuyến.

Cụ thể, thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022:

– Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện ĐKDT trực tuyến;

– Thí sinh tự do:

+ Thực hiện ĐKDT trực tiếp;

+ Đơn vị ĐKDT thu hồ sơ ĐKDT và bản photocopy CMND/CCCD, nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT (thí sinh có thể nộp phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và thông tin người nhận nếu thấy cần thiết).

Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu ĐKDT trên hệ thống QLT, Đơn vị ĐKDT in thông tin ĐKDT của thí sinh từ Hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận.

Trong đó, việc cung cấp tài khoản của thí sinh trên hệ thống QLT được quy định như sau:

– Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ được trường THPT cấp tài khoản và mật khẩu và mật khẩu để truy cập Hệ thống QLT.

Các thí sinh này có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống QLT ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 03/5/2022.

– Thí sinh tự do Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh tự do sẽ được Đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Xem chi tiết tại Công văn 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *